اتحادیه شوکافلد

پژوهش آب و انرژیو پروژه های کشاورزی و صادرات

اتحادیه شوکاولد، ابتکاری جدید، از سرکار خانم سیدی، مهندس كشاورزي كارشناس گياه پزشكي، مدیر عامل و مالک شرکت شوکافلد، با 15 سال تجربه در حوزه های  مشاوره، شبكه مراقب افات و بيماريها، فيلدهاي مربوط به آبياري و زيست محيطي و همچنین واردات و صادرات می باشد

بیشتر بخوانید …

اعضای ما

سرکار خانم سیدی،

سرکار خانم سیدی،

موسس اتحادیه
جناب آقای جان

جناب آقای جان

هلند

متخصص انرژی زمین گرمایی

جناب آقای هنک

جناب آقای هنک

هلند
سرکار خانم خالقی

سرکار خانم خالقی

افغانستان
جناب آقای دکتر احمدی

جناب آقای دکتر احمدی

ایران
جناب آقای اوورکرک

جناب آقای اوورکرک

هلند
جناب آقای نیازی

جناب آقای نیازی

افغانستان
جناب آقای سرخه

جناب آقای سرخه

ایران
جناب آقای آقای مهندس رودنبرگ

جناب آقای آقای مهندس رودنبرگ

هلند
جناب آقای مخدوم شاه زملی بهره

جناب آقای مخدوم شاه زملی بهره

افغانستان
جناب آقای جورابی

جناب آقای جورابی

ایران
جناب آقای مهندس کرمر

جناب آقای مهندس کرمر

هلند
جناب آقای نیازی

جناب آقای نیازی

افغانستان
جناب آقای صبوروح

جناب آقای صبوروح

ایران
جناب آقای یوهان

جناب آقای یوهان

هلند

توسعه دهنده انرژی زمین گرمایی

جناب آقای شکیب

جناب آقای شکیب

افغانستان

متخصص داروسازی صنعتی

جناب آقای پیرزاده

جناب آقای پیرزاده

ایران
جناب آقای ون هیینگن

جناب آقای ون هیینگن

هلند

مهندس انرژی زمین گرمایی

جناب آقای حیدری

جناب آقای حیدری

افغانستان

متخصص حفظ نباتات

جناب آقای قشقایی

جناب آقای قشقایی

ایران

متخصص برند آفرینی و آی تی

:افغانستان

کابل، خیابان میوند سنتر

:تلفن

0093 78 886 33 22

:ایران

:آدرس

تهران، خیابان میرداماد

:تلفن

0912-648 78 67

021- 22 92 68 46 – 7

021-88 19 02 83 – 4

:هلند

:آدرس

Rotterdam. Cypresbaan 10. 2910 LT Capelle a/d IJ Selle

:تلفن

 +49 (761) 84 46 23 85
+31 6 40791486

اتحادیه شوکاولد، ابتکاری جدید، از سرکار خانم سیدی، مدیر عامل و مالک شرکت شوکافلد، با 15 سال تجربه در واردات و صادرات می باشد

بیشتر بخوانید